lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบ เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน

เจ้าของร้าน
แนวข้อสอบ เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน
++คู่มือสอบเอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน พร้อมเฉลย อย่างละเอียด
++หนังสือสอบเอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน อัพเดทล่าสุด
++สรุปแนวข้อสอบ
เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน ที่ออกสอบบ่อย 
ผลงานผู้สอบติดมากมาย >>> http://sobdai-d.com/b/78
=============================================

[​IMG]
<iframe id="inread_58e07208ee1b7" style="max-width: 100%; transition: width 0.5s ease-in-out, height 0.8s; margin: 0px auto; position: absolute; z-index: 0; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: 0px; visibility: inherit; display: block;" tabindex="-1" src="http://unitus.synergy-e.com/custom/inread/sf/src/html/r.html?ox_ver=8.6" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>


=================================================================

สนใจ 
แนวข้อสอบ เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน ติดต่อที่
โทร : 095-6723469
Line ID : banker2932
@LINE http://line.me/ti/p/ayRBe5NoJw
(สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน)

[​IMG]
==================================================================
** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี VCD mp3 1 แผ่น)
3. ชุดติว VCD ชุดใหญ่ + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD mp3 ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบ เด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
==================================================================

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย
สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 095-6723469 หรือ Line ID : banker2932
==================================================================
ติดตามข่าวการสอบและตัวอย่างแนวข้อสอบได้ที่
https://web.facebook.com/updateExamination/#
https://web.facebook.com/sobdaiD

==================================================================
*** ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ทีมงาน
แนวข้อสอบ เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน
ติดตามข่าสารได้ที่ www.เฉลยแนวข้อสอบ.com ***
[​IMG]

[​IMG]


ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

1. ต่อไปนี้ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้
ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

2. ต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ค. ผู้สอน” หมายถึงครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 

ง. “การประกันคุณภาพภายใน”ดำเนินการโดยบุคลากร ของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

3. . ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของพรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึกการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

7. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา และระยะเวลา เป็นการศึกษารูปแบบใด
ก.ในระบบ
ข. นอกระบบ
ค. ตามอัธยาศัย
ง. ตลอดชีวิต

8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆที่สำคัญคือข้อใด
ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข.สถานที่จัดการศึกษา
ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

9.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ยึดหลักตามข้อใด
ก.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข.ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค.หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง.กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

10. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
ข.สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

=============================================
#แนวข้อสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #หนังสือสอบ #จำหน่ายแนวข้อสอบ #คู่มือเตรียมสอบ
#E-book #เตรียมสอบ #รวมแนวข้อสอบ #เปิดสอบ #ไฟล์ PDF #งานราชการ #ข้อสอบ 

#แนวข้อสอบ เอกเกษตร ใช้สอบทุกสถาบัน
 
 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม185,319 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด137,251 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

CONTACT US

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก