lnwshop logo

บทความ

แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน ในอดีตกาลการชลประทาน คือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ การทดน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจุบัน ทรัพยากรน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แล้วยังมีความส…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 1. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำสนสนธิสัญญาโอนนักโทษกับประเทศไทยก. ไนจีเรีย ข. โปรตุเกสค. ฟินแลนด์ ง. สเปนตอบข้อ ก. ไนจีเรีย2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในงานราชการก. นำระบบ Smart card มาใช้กับผู้ต้องขังเพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ( Call Center )ค. การศึกษาทาง…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1.อะไร เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย 1. กลไกคุ้มครอง 2. สิทธิมนุษยชน 3. กฎหมาย 4. บัญญัติ ระเบียบ ตอบ ข้อ 2. 2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร 1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ 2. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม 3. บทบัญญัติของ…
Tags :
แนวข้อสอบเก่าสำนักงาน ปปช.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเก่าสำนักงาน ปปช.1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 2. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. ตั้งแต่วันประก…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี1. บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ? ก. 31,000 ข. 17,000 ค. 25,000 ง. 11,000 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ 28,000 = 10,000 + ส่วนของเจ้าของ \ ส่วนของเจ้าของ …
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบกรมหม่อนไหม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
#เฉลยแนวข้อสอบกรมหม่อนไหม1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมหม่อนไหม ก. [url]www.dmh.go.th[/url] ค. [url]www.qtthaisilk.com[/url] ข. [url]www.qsds.go.th[/url] ง. [url]www.dsd.go.th[/url] 2. อธิบดีกรมหม่อนไหม คนปัจจุบันคือใคร ก. นายประเสริฐ โกศัลวิตร ค. นางอรทัย ศิลปนภาพร ข. นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ง. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา 3. ปัจจ…
เฉลยแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. การแพทย์แผนไทย มีชื่อที่เป็นที่รู้จักกันว่าอะไร ตอบ การแพทย์แผนโบราณ 2. การแพทย์แผนไทย หมายความว่าอะไร ตอบ กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแ…
เฉลยแนวข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. การสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศจะเกิดขึ้นเมื่อใด ก. เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่ ข. เมื่อสัตว์เริ่มหาอาหารเอง ค. เมื่อสัตว์ย้ายที่อยู่ใหม่ ง. เมื่อถึงฤดูหนาว ตอบ ก. เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่ 2. การปฏิสนธิ คือกระบวนการใด ก. การสร้างอสุจิในสัตว์เพศผู้ ข. การสร้างไข่ในสัตว์เพศเมีย ค. การที่อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ ง. การเจริญเติบ…
เฉลยแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ข้อใดคือหนังสือราชการ?ก. เอกสารของทางราชการข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นค. เอกสารโต้ตอบในราชการง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ2. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?ก. คำแนะนำข. แถลงการณ์ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการตอบ ง. การส่งของเอกสาร…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้สอบทุกหน่วยงาน1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนโยบาย ก. แนวทางในการบรรลุผล ข. ขั้นตอนหรือแผนงาน ค.ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ ง. เป็นองค์ประกอบของนโยบายทุกข้อ ตอบ ง. ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะมีดังนี้ 1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน 2. ต้องประกอบด้วยลำดับขั้นตอนห…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 360 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม133,978 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด97,226 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท2 ม.ค. 2561

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top