lnwshop logo

บทความ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงอัตราเงินเดือน 11,280 บาทจำนวนตำแหน่งว…
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา2. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา…
กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 17,500 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตราคุณสม…
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเปิดสมัครสอบรับราชการ 25 อัตรา และพนักงานราชการ 56 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 11 อัตราและเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560การรับสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโม…
ธกส.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 300 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ธกส.เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2560ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี…
โรงเรียนไปรษณีย์เปิดรับสมัครสอบ 202 อัตรา ประจำปี 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 2560 จำนวน 202 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ…
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 40 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (เรียนจบได้บรรจุรับราชการ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 17 - 22 ปี (นับถึงวัน…
สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดรับสมัครพนักงานราชการ 23 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 เมษายน 2560ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติอัตราเงินเดือน 11280 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน…
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 345 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 345 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ…
ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคม 1.ข้อใดมีความหมายตรงกับเขตการค้าเสรีอาเซียน ก. AFTA ข. NAFTA ค. LAFTA ง. EFTA 2. ข้อใดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด ก. ปัญหาอาชญากรรม ข. ปัญหาการศึกษา ค. ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ง. ปัญหาการว่างงาน 3. ปัจจัยที่กำหนดระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ให้ดำเนินไปในรูปแบบ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 257 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม51,252 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,488 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท1 พ.ค. 2560

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top