lnwshop logo

บทความ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์อัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวนตำแหน่งว…
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์อัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวนตำแหน่งว…
#เปิดสอบ กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 368 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
#กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 37 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได…
แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน ในอดีตกาลการชลประทาน คือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ การทดน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจุบัน ทรัพยากรน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แล้วยังมีความส…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 1. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำสนสนธิสัญญาโอนนักโทษกับประเทศไทยก. ไนจีเรีย ข. โปรตุเกสค. ฟินแลนด์ ง. สเปนตอบข้อ ก. ไนจีเรีย2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในงานราชการก. นำระบบ Smart card มาใช้กับผู้ต้องขังเพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ( Call Center )ค. การศึกษาทาง…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1.อะไร เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย 1. กลไกคุ้มครอง 2. สิทธิมนุษยชน 3. กฎหมาย 4. บัญญัติ ระเบียบ ตอบ ข้อ 2. 2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร 1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ 2. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม 3. บทบัญญัติของ…
Tags :
แนวข้อสอบเก่าสำนักงาน ปปช.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเก่าสำนักงาน ปปช.1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 2. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. ตั้งแต่วันประก…
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
เฉลยแนวข้อสอบนักบัญชี1. บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ? ก. 31,000 ข. 17,000 ค. 25,000 ง. 11,000 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ 28,000 = 10,000 + ส่วนของเจ้าของ \ ส่วนของเจ้าของ …
Tags :
เฉลยแนวข้อสอบกรมหม่อนไหม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
#เฉลยแนวข้อสอบกรมหม่อนไหม1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมหม่อนไหม ก. [url]www.dmh.go.th[/url] ค. [url]www.qtthaisilk.com[/url] ข. [url]www.qsds.go.th[/url] ง. [url]www.dsd.go.th[/url] 2. อธิบดีกรมหม่อนไหม คนปัจจุบันคือใคร ก. นายประเสริฐ โกศัลวิตร ค. นางอรทัย ศิลปนภาพร ข. นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ง. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา 3. ปัจจ…
เฉลยแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
1. การแพทย์แผนไทย มีชื่อที่เป็นที่รู้จักกันว่าอะไร ตอบ การแพทย์แผนโบราณ 2. การแพทย์แผนไทย หมายความว่าอะไร ตอบ กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 362 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม149,613 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด109,394 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มี.ค. 2561

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก